Webinary, kursy wideo, artykuły, książki
  • KONTO
  • Brak produktów w koszyku.

GLINIANE TYNKI I POSADZKI

Kurs dla osób, które chcą poznać podstawy teoretyczne związane z użyciem gliny w charakterze tynków i posadzek.

137 Studentów bierze udział

Glinę wykorzystać można do zbudowania najwyższej jakości przestrzeni zamieszkiwania. Nadaje się ona idealnie jako lepiszcze do wykonywania mas tynkarskich oraz trwałych posadzek (tzw. klepisk). Moduł kursu prezentuje kluczowe zagadnienia teoretyczne związane ze zrozumieniem procesu projektowania składu zaprawy, dokonywaniem racjonalnej oceny sytuacji na budowie, sposobem używania narzędzi, technikami nakładania oraz dokonywania napraw. Kurs przeznaczony dla osób chcących wykonywać tynk samodzielnie.

Program Kursu

WSTĘP
WprowadzenieFREE 00:03:37
Przywitanie w kursie oraz najważniejsze informacje przydatne w nawigacji po tym module merytorycznym.
Plan kursuFREE 00:02:16
Zwiastun kursu prezentujący omawiane tematy oraz jego strukturę.
POWODY UŻYCIA GLINY
Skąd pomysł by stosować glinę ?FREE 00:02:16
Glina używana jest przez bardzo wiele organizmów. Odcinek jest wprowadzeniem do wyjaśnienia tych wybranych jako kluczowe powodów.
Regulacja temperatury 00:03:51
Z tej części dowiedzieć się można w jaki sposób glina wpływa na regulowanie temperatury poprzez akumulowanie energii cieplnej oraz możliwości chłodzenia ścian latem.
Regulacja wilgotności 00:03:13
Przedstawiam zagadnienie wilgotności powietrza jako czynnika bezpośrednio wpływającego na dobrostan mieszkańców ale również elementów konstrukcji budynku.
Różnorodność wyrazuFREE 00:01:38
Bardzo krótka prezentacja możliwości ze względu na które ludzie decydują się zainwestować czas i środki w tworzenie atmosfery wnętrz z użyciem gliny.
Przystępność 00:01:51
Kilka argumentów przemawiających za użyciem gliny na ścianach w kontekście jej powszechności oraz kultury stworzonej wokół jej stosowania.
WIADOMOŚCI TECHNOLOGICZNE
Systemy tynkarskie 00:02:30
Omówienie całościowego podejścia do projektowania rozwiązania tynkarskiego dla danej sytuacji i kontekstu, zwanego systemem tynkarskim.
Wymagania stawiane tynkom glinianymFREE 00:02:30
Informacje o tym w jakich funkcjach stosowany jest tynk gliniany i jakie wobec tego stawia się mu wymagania funkcjonalne, wytrzymałościowe i estetyczne.
Podkłady wymagające nośnika 00:02:30
O tym jak montować tynk gliniany na powierzchniach otynkowanych tynkiem cementowym oraz na pozostałych powierzaniach wymagających dodatkowego nośnika takich jak drewno i płyty drewnopochodne.
Podkłady niewymagające nośnika 00:02:30
Struktura molekularna iłówFREE 00:05:10
Z tej części dowiesz się jak na poziomie atomowym zbudowany jest ił, czyli kluczowy składnik tynku glinianego. Poznając tą strukturę odkryjesz najważniejsze właściwości które decydują o wartości tynku glinianego.
Skład i struktura piasku 00:02:30
Informacje o tym jaką gradację uziarnienia powinien mieć stosowany w zaprawie glinianej piasek oraz żwir, z czego to wynika i jakie ma konsekwencje dla jakości powierzchni.
Krzywa uziarnienia i odsiewanie frakcji 00:02:30
O tym jak czytać wykres znany w geotechnice pod pojęciem krzywej uziarnienia i jak te informacje przełożyć na domowe metody badania składu ilościowego gliny.
Włókna 00:02:29
Wiedza dotycząca dodatków organicznych takich jak słoma, sierść, włosy, paździerze oraz innych włókien poprawiających trwałość tynku.
Dodatki poprawiające właściwości 00:02:30
O tym co jeszcze oprócz piasku dodaje się do zaprawy glinianej, najczęściej celem poprawienia jej urabialności, plastyczności, przyczepności, trwałości lub odporności na czynniki zewnętrzne.
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY
Sprzęt 00:02:30
Odcinek poświęcony analizie stosowanego przy wyrobie zaprawy sprzętu. Mowa jest w nim o narzędziach ręcznych oraz urządzeniach elektrycznych.
Źródła gliny 00:02:30
Analiza dostępnych źródeł z których pozyskać można glinę wraz z opisem pływu jaki taka decyzja wywiera na późniejszy proces pracy z pozyskanym materiałem.
Glina z wykopu 00:02:30
Informacje o tym jak przystosować glinę z wykopu do użycia w procesie przygotowania zaprawy glinianej.
Glina z cegielni 00:02:30
Odcinek poświęcony organizacji pracy przy zaprawie glinianej w oparciu o glinę w formie zmielonej pozyskanej z cegielni.
Zaprawy gotowe 00:02:30
Informacje o tym jak pracować z zaprawą glinianą pozyskaną jako gotowy produkt.
Receptury oraz ich testowanie 00:02:30
Odcinek poświęcony zagadnieniu stosowaniu sprawdzonych receptur oraz kwestii potrzeby każdorazowego ich testowania na dostępnych na budowie materiałach.
TECHNIKI WYKONAWCZE
Narzędzia i ich zastosowanie 00:02:32
Informacje o najczęściej stosowanych narzędziach oraz ich specjalistycznej funkcji.
Warstwy i kolejność prac 00:02:30
Omówienie poprawnej kolejności wykonywania prac. Zaprezentowany jest uniwersalny wzorzec, który można samodzielnie adaptować do własnej sytuacji.
Wieszanie przedmiotów 00:02:30
O tym jakie rozwiązania techniczne stosuje się w przypadku potrzeby zamocowania do powierzchni tynku przedmiotów lekkich takich jak ramki na zdjęcia oraz ciężkich takich jak szafki kuchenne i lustra.
Technika ‚scraffito’ 00:02:30
Omówienie artystycznej techniki o nazwie 'scraffito". Jej nazwa oznacza 'wydrapywanie' i tym w istocie jest - skrupulatnie zaplanowanym usuwaniem warstwy wierzchniej co pozwala odsłonić rysunek warstwy położonej głębiej.
Metoda na 00:02:30
Odcinek poświęcony temu jak adaptować całą zdobytą dotychczas wiedzę do zadania wykonania powierzchni posadzki glinianej.
UZUPEŁNIAJĄCE
Jak i gdzie dalej rozwijać wiedzę ? 00:00:00
Rekomendacje co do sposobów dalszego rozwijania wiedzy i doświadczenia z zakresu tynkowania gliną.
Informacje dodatkowe 00:02:30
Zestawienie ważnych informacji - adresów firm produkujących istotne z punktu widzenia tynkarza produkty, wykonawców oraz środowisk branżowych.

Recenzje Kursu

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

Nie ma jeszcze recenzji dla tego kursu.

TAKE THIS COURSE