Formalności wokół budowy domu naturalnego.

50,00 

KURS WIDEO | PROCES BUDOWLANY

Zaprezentowanie formalnego procesu przewidzianego polskim prawem budowlanym – od momentu pozyskania aktu notarialnego dla nieruchomości i podjęcia decyzji o budowie domu do chwili oddania budynku do użytkowania. Omówione zostaną wszystkie etapy, jakie bohater każdej domowej opowieści (mowa o Tobie!) napotyka na swej drodze. Zakładanym rezultatem spotkania jest zrozumienie i biegłość poruszania się w ramach proceduralnych, w których odnaleźć się powinno każde marzenie o własnym domu przechodząc z fazy planów do realizacji.

Kategoria: Tag:

DLACZEGO TEN TEMAT ROZPOCZYNA KURS ?

Uważne przestudiowanie materiału pozwoli na :

 • uruchomienie procedur od zaraz (w ramach ćwiczeń lub na serio)
 • oparcie pracy twórczej przy opracowaniu koncepcji na solidnych fundamentach
 • zrozumienie całokształtu procedury budowlanej oraz niuansów dotyczących budowania naturalnego
 • poprawne używanie nomenklatury, zdolność komunikacji z zespołem projektowym
 • głębsze zapamiętywanie informacji podawanych w dalszej części kursu

PROGRAM SPOTKANIA

// FAZA KOMPLETOWANIA DOKUMENTÓW //
 • mapa zasadnicza | informacja o rozmieszczeniu budynków, sieci i obiektów ogólnogeograficznych
 • mapa dc. projektowych | aktualizacja mapy zasadniczej do stanu zgodności z sytuacją terenową
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | wypis i wyrys z dokumentu określającego sposoby zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy
 • warunki zabudowy | potrzebna, gdy chcesz wybudować dom na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • badania geotechniczne | badanie ustalające wodno-gruntowe warunki posadowienia budynku na działce
 • umowy z gestorami mediów | przyłączenie nieruchomości do sieci wymaganych prawem
// FAZA PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ //
 • analizy przedprojektowe | zrozumienie możliwości działki oraz jej ograniczeń, wybór optymalnego miejsca pod budowę
 • studium programowo-przestrzenne | analiza marzeń, potrzeb oraz możliwości przestrzeni, definicja wytycznych do projektu koncepcyjnego
 • projekt architektoniczny, koncepcyjny | budowa i dyskusja o formie architektonicznej dla założeń programowo-przestrzennych
 • projekt architektoniczny, budowlany | rysunki techniczne wyjaśniające konstrukcję oraz spełniające wymogi prawa budowlanego
 • projekty branżowe, budowlane | rysunki techniczne konstrukcyjno-instalacyjne
 • projekt wykonawczy | (opcjonalny) uszczegółowione opracowanie wyjaśniające sposób wykonania
// FAZA PROCEDUR FORMALNYCH //
 • zgłoszenie robót budowlanych | niezbędne kroki przy budowie obiektu „bez pozwolenia” do 25/35 m2
 • wystąpienie o pozwolenie na budowę | wypełnienie i kompletowanie dokumentów do wniosku, analiza procedury administracyjnej
 • oddanie budynku do użytkowania | odbiór budynku po zakończeniu budowy
// INSPIRACJE //
 • kooperatywa budowlana (cohousing) | jak wspólnie kupić, żyć i gospodarować na terenie wiejskim (faza eksperymentalna)

CO OTRZYMAM W RAMACH ZAKUPU :

 • dostęp do spotkania na żywo w sieci (online)
 • zapis wideo (.mp4) i transkrypcję spotkania w postaci artykułu (.pdf)
 • dodatkowe materiały tj. przykłady każdego z wymienionych opracowań, szablony wniosków urzędowych

O INSTRUKTORZE

Mam na imię Paweł. Po 8 latach działania w Fundacji Cohabitat dookoła projektowania architektonicznego, warsztatów, festiwali, wydawnictwa zdecydowałem się zbudować dla siebie mały dom. Czas by szewc zrobił sobie buty! Lubię się uczyć i działać racjonalnie, dlatego gruntowne uporządkowanie wiedzy dotyczącej tego zagadnienia uznałem za krok nr 1. Projekt „Tworzywo Droga do Domu” jest zapisem moich osobistych przygód, którymi zdecydowałem się podzielić w trakcie podróżowania do celu. Mam ogromną nadzieję, że wiele osób będzie mogło z tego skorzystać.

Formalności wokół budowy domu naturalnego.

50,00