Webinary, kursy wideo, artykuły, książki
  • KONTO
  • Brak produktów w koszyku.

Wymagania stawiane tynkom glinianym

Informacje o tym w jakich funkcjach stosowany jest tynk gliniany i jakie wobec tego stawia się mu wymagania funkcjonalne, wytrzymałościowe i estetyczne.

Wymagania dla tynków glinianych.

Z tynkami glinianymi jest jak z szyciem na miarę garnituru lub sukienki. Zaprojektowanie i wdrożenie konkretnego systemu tynkarskiego powinno być decyzją świadomą wyrastającą z uważnie przestudiowanych potrzeb i wyzwań którym tynk gliniany musi sprostać. W tym odcinku skoncentruję się na nazwaniu i zdefiniowaniu kilku najczęściej spotykanych wymagań i założeń projektowych. Znajomość potrzeb technicznych budynku jak również swoich własnych jest sprawą najwyższej wagi gdyż wprost przekłada się na późniejsze zadowolenie i satysfakcję z użytkowania dobranego rozwiązania. Pozwala to też na stworzenie kryteriów racjonalnej oceny jakości, co pomaga w komunikacji z zespołem wykonawczym.

Zacznijmy od wytycznej jaką jest wymóg regulacji mikroklimatu pomieszczeń. Aby osiągnąć ten mierzalny rezultat należy zadbać o to by powierzchnia tynku była wolna od warstw zmniejszających paroprzepuszczalność takich jak farby czy powłoki. Dla osiągnięcia efektu buforowania temperatury dla tynków na słomie grubość całkowita tynku nie powinna być mniejsza niż 5 cm.

Kolejnym wymogiem jest wiatroszczelność. Powłoka tynku jest szczelna jeśli nie występują na jej powierzchni spękania a przebicia typu gniazdka elektryczne są zabezpieczone. Także dojścia do słupów i innych elementów konstrukcji wykonane są z dbałością o ten parametr poprzez odpowiednio dobrane detale architektoniczne. Wiatroszczelność jest ważna ze względu na bezpieczeństwo izolacji termicznej a także oszczędność energii cieplnej.

W domach tzw. naturalnych paroprzepuszczalność ścian jest jednym z najważniejszych wytycznych jakie stawia się rozwiązaniom architektonicznym. Pozwala ona zagwarantować poprawne działanie budynku w zakresie wymiany wilgotnościowej pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem. Podobnie jak w kwestii regulacji mikroklimatu należy upewnić się, że glina w żaden sposób nie jest wzbogacona poprzez dodatki uszczelniające.

Uniwersalnym wymogiem dla każdej struktury budowlanej jest oczywiście trwałość. W omawianym tutaj kontekście rozumie się to poprzez odporność na odpadanie, pylenie, kruszenie i wycieranie w trakcie tzw. normalnego użytkowania. Odpowiedzią na ten wymóg jest przede wszystkim odpowiednie przygotowanie podkładu aby tynk został mocno przytwierdzony do podłoża a następnie wykonanie wszystkich warstw zgodnie ze sztuką komponowania zaprawy i techniką wykończenia powierzchni.

Jednym z subiektywnych wymogów jest doświadczenie estetyczne. Każdy użytkownik musi odpowiedzieć sobie na pytanie czego chce i jak to osiągnąć najpierw poznając dostępne możliwości a następnie dokonując decyzji określającej ostateczny wyraz powierzchni. Aby mieć pewność zawsze należy wykonać powtarzalne próby a dopiero później przejść do realizacji zamierzonego efektu na dużej powierzchni.

Praktycznie wszyscy budujący dom liczą się z kosztami, dlatego wymóg ekonomiczności jest zawsze aktualny. Aby na niego rozsądnie odpowiadać możliwe jest by warstwy niewidoczne wykonywać z gliny dostępnej lokalnie a warstwę widoczną skomponować z materiałów, które być może są droższe ale finalnie potrzeba ich niewiele.

W przypadku ścian nośnych w technice kostek słomy tynki po obu stronach przegrody są komponentem wchodzącym w skład elementu nośnego. Wymusza do na projektantach i wykonawcach szczególną uwagę co do jakości i strukturalnej integralności realizowanych tynków. Warstwa narzutowa wzmacniana są często mikrozbrojeniem a jej przyczepność do podłoża jest kluczowym czynnikiem wpływającym nie tylko na trwałość tynku ale całego budynku.

Jedną z głównych zalet gliny na ścianach jest fakt, że jest to materiał który daje się niezwykle łatwo naprawiać i serwisować. Aby to było możliwe nie powinno dodawać się żadnych dodatków sklejających, uszczelniających jak mąka, skrobia, uryna, itp.

Na ścianie chcemy wieszać przedmioty dlatego wymogiem jaki stawia się często tynkom jest ich zdolność do przenoszenia obciążeń od małych przedmiotów typu obrazy czy fotografie. Aby odpowiedzieć na to założenie trzeba by grubość tynku zgodna była z długością kołków rozporowych. Muszą też być one zbrojone mikrowłóknami zapewniającymi odpowiednią integralność w trakcie wiercenia otworów.

Z wymogiem specjalistycznym jakim jest odporność na wodę spotkać się możemy w przypadku realizacji tynków glinianych w łazience lub na ścianie zewnętrznej. Ważne jest aby zaprojektować rozwiązanie w taki sposób by odpowiadając na jeden wymóg nie zaprzeczać innemu. Dodatki stabilizujące, dające zwiększoną odporność na wodę, mają też efekt w postaci zmniejszenia paroprzepuszczalności. Możliwe jest używanie powłok takich jak środek Sikagard, który nadaje powierzchni właściwości hydrofobowych jednocześnie nie zmniejszając paroprzepuszczalności.

SEE ALLAdd a note
YOU
Add your Comment