Webinary, kursy wideo, artykuły, książki
  • KONTO
  • Brak produktów w koszyku.

    Gliniane wykończenia i powierzchnie (kurs wideo)

    Wartość: 50,00 

    KURS WIDEO | TECHNIKI WYKONANIA TYNKÓW ORAZ POSADZEK

    Glinę wykorzystać można do zbudowania najwyższej jakości przestrzeni zamieszkiwania. Nadaje się ona idealnie jako lepiszcze do wykonywania mas tynkarskich oraz trwałych posadzek (tzw. klepisk). Moduł kursu prezentuje kluczowe zagadnienia teoretyczne związane ze zrozumieniem procesu projektowania składu zaprawy, dokonywaniem racjonalnej oceny sytuacji na budowie, sposobem używania narzędzi, technikami nakładania oraz dokonywania napraw. Kurs przeznaczony dla osób chcących wykonywać tynk samodzielnie.